Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Základné informácie

Činnosť oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti
a služby poskytované občanom

 

Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti je organizačne začlenené pod odbor sociálnych vecí.

Činnosť oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti je zameraná na riešenie sociálnej aj hmotnej núdze prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb i v teréne (domácnostiach). Sociálne služby sú poskytované strarším občanom v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutým občanom (ZPO).
Jedná sa o nasledovné formy sociálnej služby:

● pobytové služby krátkodobé a dlhodobé

● ambulantné a terénne služby:
- opatrovateľská služba v domácnosti klienta
- prepravná služba
- požičiavanie kompenzačných pomôcok
-rehabilitačné služby poskytované v zariadeniach soc. služieb alebo v domácnosti klienta
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Služba SOS senior
 

- kadernícke služby pre obyvateľov zariadení soc. služieb ale aj ostatných občanov (dôchodcovia a ZPO)

- základné, sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov vyplývajúcich zo životnej situácie starších a zdravotne postihnutých občanov
- podporné služby pre integráciu zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti vytváraním priestorových možností v zariadeniach sociálnych služieb a poskytovaním finančných dotácií
- okrem služieb pre strarších a zdravotne postihnutých občanov poskytuje oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti aj služby pre rodiny s deťmi prostredníctvom mestských detských jaslí

● podporné služby

odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Za „opatrovanie“ sa považuje peňažný príspevok na opatrovanie priznaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku.

jedáleň - stravovanie fyzickej osobe,ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
-má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

denné centrum poskytujúce najmä sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom,vnučkou
práčovňa – pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva fyzickej osobe,ktorá
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

 

Prehľad poskytovaných sociálnych služieb mestom Banská Bystrica

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Prehľad poskytovaných sociálnych služieb mestom Banská Bystrica


 
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti  
Mgr. Beata Styková - vedúca048/ 4330 730beata.stykova@banskabystrica.sk
- Úsek sociálnej práce :  
PhDr. Danka Murgašová 048/ 4330 732danka.murgasova@banskabystrica.sk
Mgr. Zuzana Barinová048/ 4330 736zuzana.barinova@banskabystrica.sk
Mgr. Andrea Cuperová048/ 4330 777andrea.cuperova@banskabystrica.sk
Mgr. Zuzana Kostúrová048/ 4330 736 
- Úsek ekonomických činností :  
Zuzana Valentová048/ 4330 733zuzana.valentova@banskabystrica.sk
Mária Štrajáneková048/ 4330 733maria.strajanekova@banskabystrica.sk
- Materiálno-tchnické zabezpečenie :  
Mgr. Beáta Pinďáková048/ 4330 731beata.pindakova@banskabystrica.sk
- Administratíva  
Mgr. Jarmila Kozelnická048/ 4330 731jarmila.kozelnicka@banskabystrica.sk
Mgr. Zuzana Šperková048/ 4330 732zuzana.sperkova@banskabystrica.sk

Podrobnejšie informácie o službách a ich cenách

 

Podrobnejšie informácie o zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica ako aj cenník služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb nájdete na stránkach oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti pod položkou "Dokumenty-Cenník služieb". Taktiež je možné obrátiť sa na pracovníkov oddelenia v klientskom centre mestského úradu prípadne na samotné zariadenia sociálnych služieb. Kontakty na pracovníkov oddelenia a na jednotlivé zariadenia sú uvedené pod položkou "Kontakty".> Podrobnejšie informácie o sociálnych službách dlhodobej starostlivosti

 

 


 

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104970286

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka