Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Základné informácie

Činnosť oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti
a služby poskytované občanom

 

Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti je organizačne začlenené pod odbor sociálnych vecí.

Činnosť oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti je zameraná na riešenie sociálnej aj hmotnej núdze prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb i v teréne (domácnostiach). Sociálne služby sú poskytované strarším občanom v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutým občanom (ZPO).
Jedná sa o nasledovné formy sociálnej služby:

● pobytové služby krátkodobé a dlhodobé

● ambulantné a terénne služby:
- opatrovateľská služba v domácnosti klienta
- prepravná služba
- požičiavanie kompenzačných pomôcok
-rehabilitačné služby poskytované v zariadeniach soc. služieb alebo v domácnosti klienta
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Služba SOS senior
 

- kadernícke služby pre obyvateľov zariadení soc. služieb ale aj ostatných občanov (dôchodcovia a ZPO)

- základné, sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov vyplývajúcich zo životnej situácie starších a zdravotne postihnutých občanov
- podporné služby pre integráciu zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti vytváraním priestorových možností v zariadeniach sociálnych služieb a poskytovaním finančných dotácií
- okrem služieb pre strarších a zdravotne postihnutých občanov poskytuje oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti aj služby pre rodiny s deťmi prostredníctvom mestských detských jaslí

● podporné služby

odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Za „opatrovanie“ sa považuje peňažný príspevok na opatrovanie priznaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku.

jedáleň - stravovanie fyzickej osobe,ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
-má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

denné centrum poskytujúce najmä sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom,vnučkou
práčovňa – pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva fyzickej osobe,ktorá
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

 

Prehľad poskytovaných sociálnych služieb mestom Banská Bystrica

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Prehľad poskytovaných sociálnych služieb mestom Banská Bystrica


 
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti  
Mgr. Beata Styková - vedúca048/ 4330 730beata.stykova@banskabystrica.sk
- Úsek sociálnej práce :  
PhDr. Danka Murgašová 048/ 4330 732danka.murgasova@banskabystrica.sk
Mgr. Zuzana Barinová048/ 4330 736zuzana.barinova@banskabystrica.sk
Mgr. Andrea Cuperová048/ 4330 777andrea.cuperova@banskabystrica.sk
Mgr. Katarína Debnárová048/ 4330 736katarina.debnarova@banskabystrica.sk
- Úsek ekonomických činností :  
Zuzana Valentová048/ 4330 733zuzana.valentova@banskabystrica.sk
Mária Štrajáneková048/ 4330 733maria.strajanekova@banskabystrica.sk
- Materiálno-tchnické zabezpečenie :  
Mgr. Beáta Pinďáková048/ 4330 731beata.pindakova@banskabystrica.sk
- Administratíva  
Mgr. Jarmila Kozelnická048/ 4330 731jarmila.kozelnicka@banskabystrica.sk
Ing. Adriana Tupá0905 834373adriana.tupa@banskabystrica.sk
Mgr. Zuzana Šperková048/ 4330 732zuzana.sperkova@banskabystrica.sk

Podrobnejšie informácie o službách a ich cenách

 

Podrobnejšie informácie o zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica ako aj cenník služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb nájdete na stránkach oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti pod položkou "Dokumenty-Cenník služieb". Taktiež je možné obrátiť sa na pracovníkov oddelenia v klientskom centre mestského úradu prípadne na samotné zariadenia sociálnych služieb. Kontakty na pracovníkov oddelenia a na jednotlivé zariadenia sú uvedené pod položkou "Kontakty".> Podrobnejšie informácie o sociálnych službách dlhodobej starostlivosti

 

 


 

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Pondelok 18.12. - 31.12.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

96594938

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka