Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičovVytlačiť
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.

 

Požiare spôsobené vyhorením sadzí sú dôsledkom chýbajúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených v §20 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

 • spotrebič je na plyn: kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov
 • spotrebič je na plyn: kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov
 • spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo: kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
 • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
 • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

 


 
 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

 • Pondelok6-3graphic-icon
 • Utorok2-4graphic-icon
 • Streda1-9graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

112277666

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka