Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Jána BakossaVytlačiť
 

Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Jána BakossaMesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

 

výzvu

 

na voľby členov  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstvea školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri:

 

Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, je 11 členov rady školy v zložení:

 

- jeden zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami základnej školy,

- jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami materskej školy,

-  jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,

-  traja zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo   školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy,

- jeden zástupca rodičov žiakov materskej školy, ktorí nie je zamestnancom školy alebo   školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy,

- štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa.

 

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

 

Voľby členov rady školy v termíne do 13. 9.2018 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

 

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici  uznesením  z 26. júna 2018 číslo 1118/2018 – MsZ.

           

                                                                                                        

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 


 
 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

116105425

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka