Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politíkVytlačiť
 

 

Mesto Banská Bystrica sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

  • úroveň miestnej územnej samosprávy,
  • úroveň regionálnej územnej samosprávy,
  • mikroregionálna úroveň
  • národná úroveň (štátna správa).

 

Pilotný projekt: Trvalo udržateľná mobilita

Cieľom projektu znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a zvýšiť kvalitu života ľudí v meste Banská Bystrica. Problematika dopravy v meste je široká agenda. Obce si často nevedia nájsť riešenia problémov dopravy v meste, ktoré by boli založené na vyváženosti  využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov, a ktoré by rešpektovali záujem obyvateľov mesta o kvalitné  a zdravé životné prostredie. Na príprave plánu udržateľnej mestskej mobility je nevyhnutné pracovať s obyvateľmi mesta a jednotlivými mestskými časťami tak, aby nastavené opatrenia a riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s verejnosťou hľadať efektívne riešenia v oblasti zdravého životného prostredia a iných foriem mobility v meste.

Aktivity projektu budú pozostávať zo sociologického prieskumu dopravného správania na území mesta Banská Bystrica. Potrebné budú stretnutia projektového tímu a ďalších relevantných inštitúcií na území mesta. Počas realizácie projektu budeme organizovať verejné stretnutia s obyvateľmi jednotlivých mestských častí a mnohé iné aktivity. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Nadáciou Ekopolis.

 

Hlavné výstupy

  • prieskum dopravného chovania
  • analýza legislatívnych podkladov a dokumentov pre oblasť udržateľnej mobility a dopravy.

 

Kontaktné osoby:

 

Projket mesta B.BystricaMesto Banská Bystrica a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík


 
 

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104275777

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka