Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Komunitný plán Mesta Banská Bystrica

Komunitný plán Mesta Banská Bystrica


 
  • Aktivity v roku 2018

 

Záznam a prílohy z pracovného stretnutia PS Rodiny s deťmi a mládež zo dňa 9.5.2018


 

Pracovné stretnutia k zosúladeniu KPSS s novelou zákona o SS:


 
  • Aktivity v roku 2017

 

Diskusia k integrácii detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho systému - 24.10.2017


 

Transformácia Komunitných centier


 

Akadémia európskeho seniora 2017


 

Projekt FRA o práve na nezávislý život - august - oktober 2017


 

Projekt Solidus výskum - spolupráca verejného a tretieho sektoru - 14.6.2017


 

 

Pozvánka na športiádu seniorov - 30.5.2017


 

Diskusia k integrácii detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho systému - 23.5.2017


 

Pracovné stretnutie s MVO zo dňa 29.3.2017


 
  • Aktivity KP v roku 2016:

 

Vyplnenie požadovaných tabuliek je potrebné pre upresnenie východiskového stavu u tých aktivít, kde sa jedná o zvýšenie. Analytická časť KPSS neobsahuje tieto východiská. Vyplniť tabuľku  by mali subjekty, ktoré v daných aktivitách a cieľových skupinách realizujú služby alebo programy.

V prípade nejasností bližšie informácie poskytne Ing. Mária Filipová, kontakt: 0905406462, maria.filipova@banskabystrica.sk
Vyplnené tabuľky zašlite prosím v termíne do 30.06.2016 na adresu: marcela.brienikova@banskabystirca.sk


 

 

Pracovné stretnutia zo dňa 18. a 19.5.2016

 

Pripomienky k akčnému plánu KPSS podľa jednotlivých cieľových skupín a vyhodnotenie aktivít do formulárov  AP PHSR za sociálnu oblasť za rok 2015 prosíme zaslať v termíne do pondelka 23.5.2016 do 16.00 hod. e-mailom na adresu: marcela.brienikova@banskabystrica.sk


 

Záznam z pracovného stretnutia MVO - 7.4.2016


 

Účasť prosíme potvrdiť mailom na adresu: marcela.brienikova@banskabystrica.sk najneskôr do 5.4.2016 (utorok).


 
 pozvanka.pdf (230.6 kB) pozvanka.pdf (230.6 kB)

 

 

Prosíme subjekty, ktoré budú resp. majú záujem participovať na napĺňaní priorít , opatrení a aktivít KPSS nech pre rok 2016 doplnia aktivity, ktoré budú realizovať v súlade s KPSS.

Návrh aktivít zasielať do 28.2.2016 na mailovu adresu: brienikova@misbb.sk


 
  • Aktivity KP v roku 2015:

 

Vážení spoluobčania,
prosíme o vyplnenie Dotazníka  zameraného na poskytovanie sociálnych služieb
a rozvoj komunitného života občanov Banskej Bystrice.

Dotazníky v elektronickej podobe prosíme vyplniť najneskôr do 31.8.2015,
v tlačenej podobe ich  môžete odovzdať taktiež najneskôr do 31.8.2015
na jedno z týchto zberných miest:

- Mestský úrad Banská Bystrica, Klientské centrum, Československej armády 26
- Radnica, Námestie SNP 1
- Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10
- Komunitné centrum, Fončorda,  Havranské 9,
- KOMUCE, Robotnícka 12 a Krivánska  16-­26

Za Vašu aktívnu účasť vopred ďakujeme.

 

Elektronický dotazník: https://goo.gl/CRX3DC


 
 dotaznik.pdf (130.3 kB) dotaznik.pdf (130.3 kB)

 

Pripomienky k materiálom, ktoré neprešli procesom schválenia Riadiacim výborom,
prosíme zaslať mailom cez návratku:

prezentácia rozpracovaný KP

ulozto.sk/xGxhynxC/rozpracovany-kp560d1dfd-rar


 
Navrh priorit. oblasti - aktualizacia 28.9.2015

 
navratka
 navratka.pdf (68.8 kB) navratka.pdf (68.8 kB)

 

Materiál k pracovnému stretnutiu - 29.10.2015

Teoreticka a analyticka cast
 Teoreticka_a_analyticka_cast.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 

Verejná diskusia - 9.9.2015

Zoznam účastíkov

 
Prezentacia_KPSS_9.9.2015

 
VyjadrenieRV

 
Navratka

 
pozvanka_komunitny_plan_socialnych_sluzieb_2014-2020

 
zapisnica_z_verejneho_stretnutia_ku_KP_SS_mesta_bb_9.9.2015

 

Odbor sociálnych vecí a projektového riadenia vyzýva všetkých občanov k aktívnej účasti pri tvorbe Komunitného plánu na roky 2014-2020, kde majú priestor zapracovať svoje požiadavky a návrhy do komunitného plánu,  ktorý  v oblasti  sociálneho rozvoja nadväzuje na  PHSR -  základný  strategický materiál mesta.

Svoje pripomienky a návrhy k záverom z jednotlivých pracovných stretnutí (strom cieľov
jednotlivých cieľových skupín) prosíme zaslať mailom na adresu: brienikova@misbb.sk v termíne do 12.12.2014.

Občania sa môžu osobne zúčastniť pracovných stretnutí jednotlivých pracovných skupín podľa
harmonogramu:

Harmonogram stretnutí pracovných skupín a RV k príprave KP.

 

- Rodiny s deťmi a mládež 1.10.2014 a 15.10.2014 v čase 9,00 – 11,00

- Osoby so zdravotným postihnutím 1.10.2014 a 15.10.2014 v čase 13,00 – 15.00

- Seniori 8.10.2014 a 05.11.2014 v čase 9,00 – 11,00

- Osoby v obtiažnych životných situáciach 8.10.2014 a 05.11.2014 v čase 13,00 – 15.00

- Osoby aktívne v komunitách 29.10.2014 a 12.11.2014 v čase 9,00 – 11,00 a 20.11.2014 v čase 13,30 - 15,00 v zasadačke č. 250

- Riadiaci výbor 12.11.2014 v čase 16,00 - 18,00 a 19.11.2014 v čase 16,00 – 18,00 v zasadačke č. 250

- Verejná diskusia ku Komunitnému plánu Uspresní sa v priebehu januára 2015!

 

 

Verejná diskusia - o termíne vás budeme informovať v januári 2015.

 

* V dátumoch pracovných stretnutí môže dôjsť k zmene, o čom budeme vopred informovať na web stránke mesta BB.

 

 

Pracovné skupiny:

 

- Rodiny s deťmi a mládež

- Osoby so zdravotným postihnutím

- Seniori

- Osoby v obtiažnych životných situáciách

- Osoby aktívne v komunitách

- Riadiaci výbor


 

Rodina s deťmi a mládež


 

Osoby so zdravotným postihnutím


 

Seniori


 

Osoby v obtiažnych životných situáciách


 

Osoby aktívne v komunitách


 

Riadiaci výbor


 
Pracovné stretnutie zo dňa 25.6.2014 - vyhodnotenie Komunitného plánu

 

 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107374092

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka