Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Verejný ochranca práv

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV

 
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
 

www.vop.gov.sk

 

Verejný ochranca práv:

Kto môže podať podnet :

Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy. Podnet, v ktorom podávateľ podnetu neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo) je anonymný podnet. Anonymný podnet nemusí verejný ochranca práv vybavovať.


Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka a čoho sa podávateľ podnetu domáha.


Ako možno podať podnet :
- písomne
- telegraficky
- telefaxom
- elektronickou poštou


Spôsob vybavenia podnetu :

Ak výsledkami vybavenia podnetu nie je preukázané porušenie základných práv a slobôd, verejný ochranca práv písomne o tom upovedomí podávateľa podnetu a orgán verejnej správy proti ktorého postupu, rozhodovaniu alebo nečinnosti podnet smeruje.

Veerejný ochranca práv taktiež písomne upovedomí o výsledkoch vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach podávateľa podnetu a osobu, ktorej základné práva a slobody boli konaním, rozhodovaním, alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy porušené


Verejný ochranca práv podnet odloží, ak zistí, že :

- vec, ktorej sa podnet týka prejednáva súd a nejde o prieťahy v súdnom konaní alebo ak už súd vo veci rozhodol,
- od opatrenia alebo udalosti, ktorých sa podnet týka, uplynul v deň doručenia podnetu čas dlhší ako tri roky,
- podnet je zjavne neopodstatnený,
- podnet je anonymný,
- ide o podnet vo veci, ktorú už verejný ochranca práv vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.


Kontakt :

Adresa sídla

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/ 43634905 , 02/ 48287401
fax: 48287203

 

Adresa pre korešpondenciu

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

E-mail: sekretariat@verejnyochrancaprav.gov.sk
Internetová stránka: www.vop.gov.sk


Verejný ochranca práv


Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že boli porušené základné práva a slobody v rozpore so správnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.


Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa :

vzťahuje na :
orgány štátnej správy,
orgány územnej samosprávy,

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.


nevzťahuje na :
Národnú radu SR
Prezidenta SR
Vládu SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Ústavný súd SR
Spravodajské služby
rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov Policajného zboru
Prokuratúru SR
Súdy (s výnimkou štátnej správy súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu)
veci operačnej a mobilizačnej povahy.

 

 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107374128

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka