Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA BANSKÁ BYSTRICA


 

Ján Nosko

 
 

 

  Ján Nosko


  Zvolený za: nezávislý
  Pracovisko: Mestský úrad,
  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
  Funkcia: primátor mesta

 

 

   Telefón: 048/ 4330 101
              048/ 4330 102
  Fax:      048/ 411 35 75
  E-mail: kancelariaprimatora@banskabystrica.sk
  E-mail: primator@banskabystrica.sk


  Kontakt: Kancelária primátora

               Oddelenie medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu


 

 

 

 

ŽIVOTOPIS

 

Osobné údaje:

Meno/titul:  MUDr. Ján Nosko

Narodený:  Brezno, 24. 2. 1961

Stav:  Ženatý

Manželka:  JUDr. Nosková Eleonóra

Deti:  Syn - Ján, dcéra - Katarína

Adresa trvalého pobytu:  Námestie Š. Moysesa 2B,  974 01 Banská Bystrica

Zamestnávateľ:  Mesto Banská Bystrica

 

Vzdelanie dokončené:

Stredoškolské:  Gymnázium, Brezno, Maturita

Vysokoškolské:  Lekárska Fakulta Univerzity J.A.Komenského, Bratislava, MUDr.

 

Postgraduálne štúdium:

1. ILF, atestácia 1. stupňa z pediatrie - Bratislava, 1989

2. ILF, špecializačná atestácia z detskej kardiológie - Bratislava, 1995

3. ILF, získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vyšetrovaciu metódu echokardiografia u detí

4. ILF, zaškolenie v metodike perkatetrizačného uzáveru defektu medzipredsieňovej prepážky - Bratislava, 2003

 

Pracovné zaradenie:

Lekár 1986-1992

Kardiologická ambulancia 1992 - 2004

Primár pediatrie II.DK SZU 2004 - 2008

Námestník DFNsP pre LPS 2004 - 2008

Riaditeľ DFNsP 2008 - 2014

 

Členstvo v spoločnostiach:

1. Slovenská lekárska spoločnosť

2. Slovenská pediatrická spoločnosť

3. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

4. Slovenská kardiologická spoločnosť

5. Mimopracovná činnosť

 

Aktívna činnosť v oblasti neziskových organizácií:

1. 2002-2004 člen správnej rady Banskobystrického združenia mimovládnych organizácií

2. Od r. 2000 predseda OZ PONS aktívne pôsobiaceho v sociálnej oblasti so zameraním na handicapované deti a mládež banskobystrického regiónu

 

Záujmy: šport, príroda, literatúra

 

 

 

 

PRIMÁTOR MESTA

 

  • Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta.

 

  • Primátor:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
f) uchováva vlajku a pečať mesta a používa mestské insígnie.

 

  • Funkcia primátora je verejná funkcia a je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

 

  • Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

 


 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Pondelok133graphic-icon
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda152graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107339974

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka