Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.6.2012

Účinnosť: 15.7.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
 

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

a/ Lokalita I: Pršianska terasa Jaspisová ulica
Akvamarínová ulica
 

b/ Lokalita II: Rakytovce Klenová ulica

 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Pršianska terasa

Jaspisová ulica - navrhovaná ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po ľavej strane. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality D1 a G.

Akvamarínová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza po pravej strana v smere od mesta. Je napojená kolmo na Medenú ulicu. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality Vlčia jama.

b/ Lokalita II: Rakytovce

Klenová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza paralne s existujúcou Rakytovskou cestou, odbočka vpravo pri zvonici z Rakytovskej cesty smerom k Borovicovej ulici, kde pokračuje výstavba rodinných domov.

 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 540/2012 dňa 26. júna 2012 a nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100445500

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka