Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 28.6.2004

Vyhlásené: 8.7.2004

Účinnosť: 23.7.2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 130 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č .130 / 2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2 b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.

1. Ulici je určený názov : Králická cesta
2. Ulici je určený názov : Na Kútinách
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Amfiteáter Paľa Bielika

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite pri obci
Králiky a smeruje od odbočky pred Parkoviskom U Ruskov smerom na Bežecký areál.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.

2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite pri obci
Králiky Je pomenovaná analogicky podľa chotárneho názvu Kútiny a je vymedzená
odbočením z Králickej cesty smerom doprava k existujúcej zástavbe rekreačných chát.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v
ktorom sa ulica nachádza.

3. Verejné priestranstvo Amfiteáter sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica, v časti mesta Banská Bystrica - Cesta Na amfiteáter.
Je pomenované po zakladateľovi slovenskej kinematografie, režisérovi a hercovi Paľovi Bielikovi, rodákovi zo Senice pri Banskej Bystrici.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia,
v ktorom sa amfiteáter nachádza.

§3

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici sa uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia dňa 28.6.2004 uznesením MsZ č. 194 / 2004

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.130 / 2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica nadobúda účinnosť dňom 23.7.2004.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 130-2004.pdf VZN 130-2004.pdf (61.9 kB)

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107371910

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka