Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 28.6.2004

Vyhlásené: 8.7.2004

Účinnosť: 23.7.2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 130 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č .130 / 2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2 b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.

1. Ulici je určený názov : Králická cesta
2. Ulici je určený názov : Na Kútinách
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Amfiteáter Paľa Bielika

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite pri obci
Králiky a smeruje od odbočky pred Parkoviskom U Ruskov smerom na Bežecký areál.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.

2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite pri obci
Králiky Je pomenovaná analogicky podľa chotárneho názvu Kútiny a je vymedzená
odbočením z Králickej cesty smerom doprava k existujúcej zástavbe rekreačných chát.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v
ktorom sa ulica nachádza.

3. Verejné priestranstvo Amfiteáter sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica, v časti mesta Banská Bystrica - Cesta Na amfiteáter.
Je pomenované po zakladateľovi slovenskej kinematografie, režisérovi a hercovi Paľovi Bielikovi, rodákovi zo Senice pri Banskej Bystrici.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia,
v ktorom sa amfiteáter nachádza.

§3

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici sa uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia dňa 28.6.2004 uznesením MsZ č. 194 / 2004

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.130 / 2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica nadobúda účinnosť dňom 23.7.2004.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 130-2004.pdf VZN 130-2004.pdf (61.9 kB)

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132796

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka