Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2010, ktorým sa mení VZN č.14/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené: 21.9.2010

Účinnosť: 15.10.2010

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2010, ktorým sa mení VZN č. 14/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len nariadenie/.

 

I. V § 2 „Základné pojmy“ sa mení v odseku 3 nasledovne:

§ 2
Základné pojmy

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo, alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj na území mesta1.

II. V Prílohe č. 1 „Sadzobník poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia“ sa mení v časti 1.2. „Ostatné spaľovacie zariadenia“ nasledovne:

Spotreba paliva (t/rok) / Poplatok (€/tonu)
 

Hnedé uhlie ... 10,00
Čierne uhlie, koks ... 6,00
Palivové drevo, drevo ... 5,00
Ľahký vykurovací olej ... 6,00
Ťažký vykurovací olej ... 8,00
Nafta, Biomasa, Drevené pelety ... 3,00


III. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 955/2010
- MsZ zo dňa 21.09.2010 a nadobúda účinnosť dňom 15.10.2010.

 

Ivan SAKTOR
primátor mesta

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153297

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka