Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Schválené: 22.9.2015

Vyhlásené: 29.9.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1144/2013 zo dňa 10.12.2013 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, ods. 2 sa vypúšťa.

2. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, sa ods. 3 prečíslováva na ods. 2, ktorý sa mení nasledovne:

a) Odplata poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je stanovená percentuálne, a to vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za každý rok trvania nájomného vzťahu.

b) V prípade, ak takto určená odplata nájomcu za prevádzku parkovacích miest nedosiahne za príslušný rok trvania nájomného vzťahu sumu minimálne vo výške 190 000,00 €, je nájomca oprávnený ponížiť najbližšie splatné nájomné o sumu predstavujúcu rozdiel sumy 190 000,00 € a sumy ročnej odplaty, t.j. sumy vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za daný rok trvania nájomného vzťahu.

3. Mení sa Príloha č. 1 tohto nariadenia.

4. Mení sa Príloha č. 2 tohto nariadenia.

 

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 231/2015 - MsZ zo dňa 22. septembra 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

Príloha VZN č. 1  príloha č. 2 sú v priloženom dokumente.

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366150

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka