Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici

Schválené: 15.8.2014

Vyhlásené: 15.8.2014

Účinnosť: 31.8.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici (ďalej len nariadenie).

§ 1
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je zrušenie Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasť.

§ 2
Zrušenie základnej školy

1. Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dňom 31. augusta 2014 zrušuje:

a) Základnú školu, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici
b) Školský klub detí pri Základnej škole, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici

2. Podmienkou pre zrušenie Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasti je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných zákonných noriem, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

§ 3
Platnosť a účinnosť

1.Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1442/2014 dňa 15. augusta 2014 a nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 2014.

2. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 2 ods. 2 tohto nariadenia do dňa účinnosti tohto nariadenia, nariadenie stráca platnosť a účinnosť.
Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutie MŠVVŠ SR.pdf Rozhodnutie MŠVVŠ SR.pdf (1.4 MB)

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153217

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka