Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici

Schválené: 15.8.2014

Vyhlásené: 15.8.2014

Účinnosť: 31.8.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici (ďalej len nariadenie).

§ 1
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je zrušenie Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasť.

§ 2
Zrušenie základnej školy

1. Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dňom 31. augusta 2014 zrušuje:

a) Základnú školu, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici
b) Školský klub detí pri Základnej škole, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici

2. Podmienkou pre zrušenie Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasti je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných zákonných noriem, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

§ 3
Platnosť a účinnosť

1.Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1442/2014 dňa 15. augusta 2014 a nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 2014.

2. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 2 ods. 2 tohto nariadenia do dňa účinnosti tohto nariadenia, nariadenie stráca platnosť a účinnosť.
Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutie MŠVVŠ SR.pdf Rozhodnutie MŠVVŠ SR.pdf (1.4 MB)

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok216graphic-icon
  • Piatok216graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107383288

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka