Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2014, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica

Schválené: 8.4.2014

Vyhlásené: 15.4.2014

Účinnosť: 1.5.2014

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 5 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 178/1998 Zb.) a § 4 a 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2014, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 - Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica (ďalej Trhový poriadok).

 

I.

1. v § 1 „Vymedzenie trhoviska a správcu“ sa ods. 2 mení nasledovne :


2. Správcom trhoviska je Dušan Dubovický, Podháj 41, Banská Bystrica, IČO : 44 542 666 na základe zmluvy o nájme s firmou Tržnica a.s., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica zo dňa 21.2.2014, ktorá je vlastníkom objektu (ďalej správca).

2. v § 5 „Prenájom predajných zariadení a výška nájomného„ sa ods. 2 mení nasledovne :

2. Poplatok za predajné zariadenie a predajnú plochu sa stanovuje dohodou správcu
s predávajúcim.


II.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1333/2014 dňa 8.4.2014 a nadobúda účinnosť 1.mája 2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132943

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka