Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.3.2013

Účinnosť: 20.4.2013

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:
 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Banská Bystrica – časť Banská Bystrica - „Graniar“
Urbanistická štúdia „ Nad amfiteátrom“ v blízkosti Školskej ulice a Tajovského ulice
Muškátová ulica – navrhovaná ulica je napojená zo Školskej ulice, prvá odbočka vľavo smer severo-západne.
Ľaliová ulica – navrhovaná ulica súbežne s Muškátovou ulicou smerom na Graniar.
Gerberová ulica – navrhovaná ulica z existujúcej Školskej ulice smerom severo-východne k Laskomeru
Tulipánová ulica - navrhovaná ulica druhá odbočka z navrhovanej Ľaliovej ulice smerom k Laskomeru
Zvončeková ulica - navrhovaná ulica tretia odbočka z navrhovanej ulice severne smerom k Laskomeru.

b/ Lokalita II: Banská Bystrica - časť Rudlová
Zdenka Mikulu – navrhovaná ulica je po ľavej strane južne z Dedinskej ulice.

c/ Lokalita III: Banská Bystrica Suchý vrch - Pod Flosom
Urbanistická štúdia „ Obytný súbor Suchý vrch-Pod Flosom, Banská Bystrica“
Dúhová ulica - navrhovaná ulica vedúca z severnej časti na južnú časť a napojená na navrhovanú Oblačnú ulicu.
Oblačná ulica - navrhovaná ulica vedúca stredom riešeného územia v smere východ – západ je napojená z južnej strany z Fončordy.

d/ Lokalita IV: Banská Bystrica – Pršianska terasa
ÚPN Z Pršianska terasa v lokalite C
Achátová ulica - navrhovaná ulica je po ľavej strane západne od existujúcej Diamantovej ulice.
Tyrkysová ulica - navrhovaná ulica je po pravej strane severne z Medenej ulice


e/ Lokalita V: Banská Bystrica – Tulská ulica
Zóna bývania „Triangel“ Tulská ulica – Banská Bystrica
Kovačická ulica – navrhovaná ulica je po ľavej strane západne od Tulskej ulice

f/ Lokalita VI. - Banská Bystrica – Radvaň
Ovčiarska ulica – navrhovaná ulica sa nachádza v obci Králiky v k.ú. Radvaň nad ulicou Pánska.


Pomenovanie verejných priestranstiev:

Pomenovať park pod pamätníkom SNP navrhujeme - Park pod Pamätníkom SNP
Pomenovať verejné priestranstvo nad OC Europa pri ulici Tibora Andrašovana – kde je plánované vybudovať námestie – pomenovať po pápežovi Jánovi Pavlovi II – Námestie Jána Pavla II.
Pomenovať verejné priestranstvo medzi krematóriom a miestnym pamätníkom obetí II. svet.vojny – nástupný areál parkoviska a služieb po účastníčke odboja - Areál Chavivy Reikovej
 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 868/2013 dňa 26. marca 2013 a nadobúda účinnosť dňom 20. apríla 2013

 

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101388303

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka