Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.6.2012

Účinnosť: 15.7.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
 

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

a/ Lokalita I: Pršianska terasa Jaspisová ulica
Akvamarínová ulica
 

b/ Lokalita II: Rakytovce Klenová ulica

 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Pršianska terasa

Jaspisová ulica - navrhovaná ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po ľavej strane. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality D1 a G.

Akvamarínová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza po pravej strana v smere od mesta. Je napojená kolmo na Medenú ulicu. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality Vlčia jama.

b/ Lokalita II: Rakytovce

Klenová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza paralne s existujúcou Rakytovskou cestou, odbočka vpravo pri zvonici z Rakytovskej cesty smerom k Borovicovej ulici, kde pokračuje výstavba rodinných domov.

 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 540/2012 dňa 26. júna 2012 a nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104887115

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka