Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 4.1.2005

Účinnosť: 20.1.2005Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.


1. Ulici je určený názov : Pod Suchým vrchom
2. Ulici je určený názov : Letná ulica
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Jarná ulica

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch III. a podľa Urbanistickej štúdie Zóny bývania Suchý vrch III. Je situovaná po pravej strane existujúcej Cesty na Suchý vrch. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch a je situovaná západne a paralelne od navrhovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
3. Ulicu tvorí komunikácia- odbočenie existujúcej miestnej komunikácie na Suchý vrch východne od novopomenovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.
§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev č. 141/2004 bolo schválené uznesením MsZ č. 284 / 2004 dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť dňom 20.1.2005

________________________
Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101372766

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka