Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN k schválenému Územnému plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky

Schválené: 17.2.2002

Účinnosť: 10.3.2000

Všeobecne záväzné nariadenie č. 79/2000

k schválenému Územnému plánu zóny

centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písm.g) zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák.č.50/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl.č.84/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky (ďalej len VZN).

Článok I.

Účel nariadenia a rozsah platnosti1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

2. Územný plán zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky platí v rozsahu katastrálneho územia mesta Banská Bystrica.

Článok II.Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto VZN a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Článok III.

Verejnoprospešné stavby a asanačné opatreniaZoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení pre ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto VZN a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia1. Územný plán bude archivovaný:

a) 1 x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ B.Bystrica

b) 1 x na Útvare hlavného architekta mesta B.Bystrica

c) 1 x na Okresnom úrade, odbore ŽP B.Bystrica.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 139/2000 dňa 17.2.2000 nadobúda účinnosť dňom 10.3.2000Späť
Súbor na stiahnutie VZN 79-2000.pdf VZN 79-2000.pdf (60.1 kB)

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

Dnes má službu:

PODLAVICE
Povstalecká 30

ďalšie dni

Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
Štvrtok 26.7.
SLNIEČKO
Horná 62 - poliklinika
Piatok 27.7.
Dr. MAX, Dolná 5
Dolná 5
  • Piatok2613graphic-icon
  • Sobota2714graphic-icon
  • Nedeľa2414graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

105028276

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka