Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN k schválenému Územnému plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky

Schválené: 17.2.2002

Účinnosť: 10.3.2000

Všeobecne záväzné nariadenie č. 79/2000

k schválenému Územnému plánu zóny

centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písm.g) zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák.č.50/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl.č.84/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky (ďalej len VZN).

Článok I.

Účel nariadenia a rozsah platnosti1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

2. Územný plán zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky platí v rozsahu katastrálneho územia mesta Banská Bystrica.

Článok II.Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto VZN a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Článok III.

Verejnoprospešné stavby a asanačné opatreniaZoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení pre ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto VZN a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia1. Územný plán bude archivovaný:

a) 1 x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ B.Bystrica

b) 1 x na Útvare hlavného architekta mesta B.Bystrica

c) 1 x na Okresnom úrade, odbore ŽP B.Bystrica.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 139/2000 dňa 17.2.2000 nadobúda účinnosť dňom 10.3.2000Späť
Súbor na stiahnutie VZN 79-2000.pdf VZN 79-2000.pdf (60.1 kB)

dnes je: 24.3.2018

meniny má: Gabriel

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 31.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 31.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101814588

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka