Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014.

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1254/2014 dňa 11.2.2014 v znení VZN č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014, schválené uznesením č. 1534/2014 zo dňa 28.10.2014 sa mení a dopĺňa nasledovne :


 

§ 4 „ Zákaz voľného pohybu psa“ sa mení nasledovne :

§ 4

Zákaz voľného pohybu psa


 

Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta, okrem výbehov a cvičísk pre psov vybudovaných mestom na verejnom priestranstve, ktoré je oplotené a označené v uvedených lokalitách :

Tatranská ul., pozemok KN-C 2495/1 - severne od športového areálu

Limbová ul., pozemok KN-C 1527/44 a 1527/116 – pri hromadných garážach


 

II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 318/2015 dňa 15.12.2015 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2016


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132573

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka