Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014.

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1254/2014 dňa 11.2.2014 v znení VZN č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014, schválené uznesením č. 1534/2014 zo dňa 28.10.2014 sa mení a dopĺňa nasledovne :


 

§ 4 „ Zákaz voľného pohybu psa“ sa mení nasledovne :

§ 4

Zákaz voľného pohybu psa


 

Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta, okrem výbehov a cvičísk pre psov vybudovaných mestom na verejnom priestranstve, ktoré je oplotené a označené v uvedených lokalitách :

Tatranská ul., pozemok KN-C 2495/1 - severne od športového areálu

Limbová ul., pozemok KN-C 1527/44 a 1527/116 – pri hromadných garážach


 

II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 318/2015 dňa 15.12.2015 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2016


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Pondelok133graphic-icon
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda152graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107340027

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka