Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 169/2006 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 28.2.2006

Účinnosť: 24.3.2006


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 169/2006 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 Zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.

1.Verejnému priestranstvu je určený názov : Parčík Jozefa Dekreta Matejovie
2.Ulici je určený názov Jesenná ulica
3.Ulici je určený názov Ulica Jozefa Mistríka
4.Ulici je určený názov Ulica Petra Karvaša
5.Ulici je určený názov Ulica Ladislava Hudeca
6.Ulici je určený názov Ulica Kláry Jarunkovej
.
§ 2

1. Parčík Jozefa Dekreta Matejovie - v Národnej ulici pri budove Lesov SR, v parkovej lokalite, kde stojí aj busta lesníckeho velikána J. D. Matejovie
2. pomenovanie Jesenná ulica v katastrálnom území Radvaň - lokalita Suchý
vrch III. Ulica je paralelná s Letnou ulicou.
3. Ulica Jozefa Mistríka v katastrálnom území Uľanka-odbočka z ulice Uľanská cesta smer k železnici.
4.Ulica Petra Karvaša je situovaná od existujúceho objektu elektrární za objektom Shopping Centrum pokračuje k navrhovaným objektom obytných
domov označených v návrhu zmien časť Hušták - Belveder z Návrhu január 2005 označených pod písmenom K.C. až po navrhovaný kruhový objazd situovaný po objekt Hospic.
5.Ulica Ladislava Hudeca – ulica začínajúca od spojnice Ulice Nad plážou a novovzniknutej ulice južne od parcely 2642 až po križovatku domu č. 27 podľa návrhu z januára 2005.
6.Ulica Kláry Jarunkovej - ulica ide od obytného bloku č. 23 severovýchodne k
Tajovského ulici, pokračujúca súbežne s Tajovského ulicou smerom k Mestskému parku.

§ 3


Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení názvov ulíc
a verejných priestranstiev č.169/2006 bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici č.495/2006 dňa 28.2.2006 a nadobúda účinnosť dňom 24.3.2006.


_________________________

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104969748

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka