Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.3.2013

Účinnosť: 20.4.2013

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:
 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Banská Bystrica – časť Banská Bystrica - „Graniar“
Urbanistická štúdia „ Nad amfiteátrom“ v blízkosti Školskej ulice a Tajovského ulice
Muškátová ulica – navrhovaná ulica je napojená zo Školskej ulice, prvá odbočka vľavo smer severo-západne.
Ľaliová ulica – navrhovaná ulica súbežne s Muškátovou ulicou smerom na Graniar.
Gerberová ulica – navrhovaná ulica z existujúcej Školskej ulice smerom severo-východne k Laskomeru
Tulipánová ulica - navrhovaná ulica druhá odbočka z navrhovanej Ľaliovej ulice smerom k Laskomeru
Zvončeková ulica - navrhovaná ulica tretia odbočka z navrhovanej ulice severne smerom k Laskomeru.

b/ Lokalita II: Banská Bystrica - časť Rudlová
Zdenka Mikulu – navrhovaná ulica je po ľavej strane južne z Dedinskej ulice.

c/ Lokalita III: Banská Bystrica Suchý vrch - Pod Flosom
Urbanistická štúdia „ Obytný súbor Suchý vrch-Pod Flosom, Banská Bystrica“
Dúhová ulica - navrhovaná ulica vedúca z severnej časti na južnú časť a napojená na navrhovanú Oblačnú ulicu.
Oblačná ulica - navrhovaná ulica vedúca stredom riešeného územia v smere východ – západ je napojená z južnej strany z Fončordy.

d/ Lokalita IV: Banská Bystrica – Pršianska terasa
ÚPN Z Pršianska terasa v lokalite C
Achátová ulica - navrhovaná ulica je po ľavej strane západne od existujúcej Diamantovej ulice.
Tyrkysová ulica - navrhovaná ulica je po pravej strane severne z Medenej ulice


e/ Lokalita V: Banská Bystrica – Tulská ulica
Zóna bývania „Triangel“ Tulská ulica – Banská Bystrica
Kovačická ulica – navrhovaná ulica je po ľavej strane západne od Tulskej ulice

f/ Lokalita VI. - Banská Bystrica – Radvaň
Ovčiarska ulica – navrhovaná ulica sa nachádza v obci Králiky v k.ú. Radvaň nad ulicou Pánska.


Pomenovanie verejných priestranstiev:

Pomenovať park pod pamätníkom SNP navrhujeme - Park pod Pamätníkom SNP
Pomenovať verejné priestranstvo nad OC Europa pri ulici Tibora Andrašovana – kde je plánované vybudovať námestie – pomenovať po pápežovi Jánovi Pavlovi II – Námestie Jána Pavla II.
Pomenovať verejné priestranstvo medzi krematóriom a miestnym pamätníkom obetí II. svet.vojny – nástupný areál parkoviska a služieb po účastníčke odboja - Areál Chavivy Reikovej
 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 868/2013 dňa 26. marca 2013 a nadobúda účinnosť dňom 20. apríla 2013

 

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104969662

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka