Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 4.1.2005

Účinnosť: 20.1.2005Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.


1. Ulici je určený názov : Pod Suchým vrchom
2. Ulici je určený názov : Letná ulica
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Jarná ulica

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch III. a podľa Urbanistickej štúdie Zóny bývania Suchý vrch III. Je situovaná po pravej strane existujúcej Cesty na Suchý vrch. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch a je situovaná západne a paralelne od navrhovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
3. Ulicu tvorí komunikácia- odbočenie existujúcej miestnej komunikácie na Suchý vrch východne od novopomenovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.
§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev č. 141/2004 bolo schválené uznesením MsZ č. 284 / 2004 dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť dňom 20.1.2005

________________________
Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104970025

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka