Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2017, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008

Schválené: 20.6.2017

Vyhlásené: 28.6.2017

Účinnosť: 15.7.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6, ods.1, § 11, ods.4 písm. g.) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2017, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008.

 

Článok 1

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.57/1998 - "Trhový poriadok trhoviska SAD, Autobusová stanica, ul. 29.augusta 37 v Banskej Bystrici", schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 392/98 dňa 27.08.1998,

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 191/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 145/2007 dňa 4.12.2007,

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2008, ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 330/2008 dňa 2.12.2008.

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.  861./2017-MsZ dňa 20. júna 2017.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2017.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Nedeľa 1.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 1.7.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Pondelok 2.7.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104335525

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka