Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta

Schválené: 28.10.2014

Vyhlásené: 11.11.2014

Účinnosť: 1.12.2014

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na základe ustan. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. III. ods. 12 zák.č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta (ďalej len nariadenie).

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1256/2014-MsZ dňa 11.2.2014 sa mení nasledovne :

 

1. § 4 Používanie pyrotechnických výrobkov sa vypúšťa.

2. § 5 - § 7 sa prečíslovávajä na § 4 - § 6.

 

II.

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1533/2014- MsZ dňa 28.10.2014 a nadobúda účinnosť dňom 1.12. 2014.

 

 

Mgr. Peter Gogola

primátor mesta

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100246918

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka