Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Denné centrá

Denné centrá v meste Banská Bystrica
 

Zameranie Denných centier
Podľa § 56, ods. 2, písm. b), zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Organizácia činnosti Denných centier
Organizačne sú centrá začlenené pod odbor sociálnych vecí, oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, fungujú však ako samosprávne jednotky. Každý z centier má vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý zodpovedá za činnosť centra hospodárenie s finančnými prostriedkami (finančné prostriedky z príspevkov mesta a členských poplatkov). Celkove za činnosť centra zodpovedá vedúci denného centra, ktorý je vo väčšine prípadov aj predsedom samosprávneho orgánu centra.

Činnosť denných centier
Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému fungujúcemu na Slovensku a podobne. Organizujú turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky záhradkárov či šikovných rúk (podľa požiadaviek členov i ďalšie), v ktorých si seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu navštevujú krásne miesta na Slovensku i v zahraničí.

Ako sa možno stať členom denného centra
Na spoločné posedenia, besedy, prednášky, krúžky či výlety pozývajú členovia 10-tich centier i ďalších záujemcov. Za člena sa môžete prihlásiť v ktoromkoľvek z 10-tich centier nachádzajúcich sa na území mesta Banská Bystrica, a to priamo u vedúcich centier.
Mesto Banská Bystrica má v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadených 10 denných centier (klubov dôchodcov). V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa všetky kluby dôchodcov od 01.01.2009 nazývajú denné centrá.


Zriadené Denné centrá:

Denné centrum Marína
Robotnícka 12
048/433 07 31
vedúca: Mgr. Marcela Zaoralová

Denné centrum Rozmarín
Robotnícka 12
048/433 07 31
vedúca: PaedDr. Margita Hešková

Denné centrum Pohoda
Internátna 10
048/413 13 85
048/433 07 31
vedúca: Ing. Terézia Štrbová

Denné centrum
Krivánska 18
048/417 45 76
048/433 07 31
vedúca: -

Denné centrum
Na Uhlisku 1
048/415 51 71
048/433 07 31
vedúci: Mgr. Renata Petrincová

Denné centrum Harmónia
Lazovná 26
048/433 07 31
vedúci: Marcela Bohumelová

Denné centrum Nádej
Robotnícka 12
048/414 43 32
048/433 07 31
vedúca: Emília Paigerová

Denné centrum Senior
Kremnička 18
048/433 07 31
vedúca: Anna Oravcová

Denné centrum Quo Vadis
Kapitulská 21
048/433 07 31
vedúci: Otto Malatinský

Denné centrum Dúbrava
Gaštanová 12
048/433 07 31
vedúca: Lýdia Ivaničová, 0908 110 003

Denné centrum Lipa
Dolná 52
048/433 07 31
vedúca: Angela Mušková, 0911 023 899

Denné centrum Púpava
Tatranská 10
vedúca: Danka Gazdíková, 0949 112 805

 

 

O Denných centrách je možné sa informovať:

  • u vedúcich Denných centier
  • na internete – www.banskabystrica.sk - Sociálne veci
  • na Mestskom úrade, konkrétne na oddelení služieb dlhodobej starostlivosti
  • v klientskom centre u pracovníčky za odbor sociálnych vecí, tel. 048/4330 777, 0800 14 15 14 - bezplatná linka
  • KOMUCE, Robotnícka 12, tel: 048/2852206, alebo 0905 834 373, alebo na e-mailovej adrese adriana.tupa@banskabystrica.sk

 


 

Denné centrá: (kliknite na fotografie pre zväčšenie)


 

Denné centrum MARÍNA Adresa: Robotnícka 12, Tel.: 048/ 4330731


 

Denné centrum Marína sa nachádza v objekte na ulici Robotnícka 12 na prízemí budovy. Okrem spomínaného denného centra je tu aj Denné centrum Rozmarín (na poschodí), pracovisko Opatrovateľskej služby (na prízemí). Bližšie informácie nájdete v sekcii zariadenia sociálnych služieb – Agentúra sociálnych služieb - opatrovateľská služba a Informačné centrum seniorov.


 

Denné centrum ROZMARÍN Adresa: Robotnícka 12, Tel.: 048/ 4330731


 

Denné centrum Rozmarín sa nachádza v objekte na ulici Robotnícka 12í. V uvedenej budove je okrem spomínaného klubu aj Denné centrum Marína (na prízemí), pracovisko Opatrovateľskej služby (na prízemí). Bližšie informácie v nájdete v sekcii zariadenia sociálnych služieb – Agentúra sociálnych služieb - opatrovateľská služba a Informačné centrum seniorov.


 

Denné centrum POHODA Adresa: Internátna 10 Tel.: 048/ 4131385


 

Pohoda je názov denného centra pre seniorov sídliaceho na Fončorde (Internátna 10), presnejšie v suteréne objektu zariadenia pre seniorov Jeseň. V budove okrem zariadenia pre seniorov Jeseň je aj: domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania (viď sekcia zariadenia sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov Jeseň). Seniorom žijúcim v objekte i v okolí sa poskytuje: stravovanie, kadernícke služby a rehabilitácia.


 

Denné centrum KRIVÁNSKA Adresa: Krivánska 18 Tel.: 048/ 4174576


 

Denné centrum je situované v panelovom dome na Krivánskej ulici č. 18 na prízemí. Sú tu sústredené byty osobitného určenia prenajímané seniorom a zdravotne postihnutým občanom, ktorým sa zároveň poskytuje niektorá z nasledovných služieb: pranie prádla, rehabilitácia, stravovanie, opatrovateľská služba. Tieto služby je možné poskytovať i ostatným seniorom žijúcim v Sásovej. V budove sa tiež nachádza zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie chráneného bývania (viď sekciu zariadenia sociálnych služieb – Dom s opatrovateľskou službou).


 

Denné centrum NA UHLISKU Adresa: Na Uhlisku 1 Tel.: 048/ 4155171


 

Denné centrum sa nachádza na Uhlisku sa ídli v rodinnom dome (Na Uhlisku 1) na prízemí. V dome na poschodí je zariadenie opatrovateľskej služby denný a týždenný pobyt (viď sekciu zariadenia sociálnych služieb – stredisko sociálnych služieb).


 

Denné centrum HARMÓNIA Adresa: Lazovná 26 Tel.: 048/433 07 31 


 

Členovia Denného centra Harmónia sa stretávajú v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v B. Bystrici na Lazovnej ulici č. 26, v blízkosti centra mesta (na prízemí).


 

Denné centrum NÁDEJ Adresa: Robotnícka 12, Tel.: 048/ 4144332


 

Denné centrum NádejDenné centrum Nádej je ďalším centrom sídliacom na Robotníckej 12, na poschodí objektu bývalých detských jasiel. Okrem toho je tu zriadená i Agentúra sociálnych služieb, ktorá poskytuje: prepravnú službu pre starých a zdravotne postihnutých občanov, zapožičiavanie kompenzačných pomôcok za nízky poplatok a stravu pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov z okolia.


 

Denné centrum SENIOR Adresa: Kremnička 18 Tel.: 048/433 07 31


 

Toto denné centrum sídli v časti mesta B. Bystrica s názvom Kremnička a bol zriadený najmä pre občanov z tejto vzdialenej lokality. Nachádza sa v priestoroch bývalej zvonice vedľa potravín.


 

Denné centrum QUO VADIS Adresa: Kapitulská 21 Tel.: 048/433 07 31


 

Denné centrum sa nachádza na Kapitulskej ulici v budove Pastoračného diecézneho centra Jána Pavla II. na druhom poschodí (v objekte je výťah).


 

  Denné centrum DÚBRAVA

 
 Adresa: Gaštanová 12
 Tel.: 048/433 07 31
 Nachádza sa na Gaštanovej ulici
 v budove Základej školy Jozefa Gregora Tajovského.

 

 

 

Denné centrum LIPADenné centrum LIPA


Dolná 52, Banská Bystrica
Tel: 048/4330 731
 

 

 

 

 

 

 

Denné centrum PúpavaDenné centrum PÚPAVA


Tatranská 10, Banská Bystrica
(budova bývalej základnej školy - Tatranská 10)


 

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 2.6. - 3.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 2.6. - 3.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

103637149

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka