Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Movecit projekt

MOVECIT

 

Plány mobility

 

Doba trvania projektu:                     jún 2016 – máj 2019

Názov programu:                              Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Prioritná os 2:                                  Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej Európe

Špecifický cieľ prioritnej osi 2.3:      Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných
                                                        mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2.      

Skratka projektu:                             MOVECIT

Číslo projektu:                                  CE25

 

Mesto Banská Bystrica realizuje v spolupráci s nadáciou Ekopolis a ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Stredná Európa a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

 

Ciele projektu:

– zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,

– vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica,

– zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu je realizovanie analýzy existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň budú v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.

 

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici

 

Oficiálna stránka projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html

 

 

Aktivity projektu:

 

 

9. máj 2017

Projektový tím nadácie Ekopolis zrealizoval skupinové rozhovory pre vybranú vzorku zamestnancov Mestského úradu (celkovo 30 zamestnancov). V štruktúrovanej diskusii boli prerokované výsledky internetového prieskumu dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zamestnanci vyjadrili svoje osobnejšie názory a postrehy na otázky napísané v dotazníku.

 

10. – 28. apríl 2017

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa uskutočnil internetový prieskum dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zúčastnilo sa ho 52 % respondentov z radov zamestnancov Mestského úradu. Zamestnanci poskytli veľmi cenné informácie o tom, ako dochádzajú do práce a prečo tak dochádzajú a o tom, za akých podmienok by boli schopní a ochotní viac využívať udržateľnejšie spôsoby dopravy.  

 

22. február 2017

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad v rámci projektu MOVECIT. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta Banská Bystrica, zástupcovia Nadácie Ekopolis a externý zhotoviteľ. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu udržateľnej mobility, dohodli sa prvé kroky realizácie projektu (dotazníkový prieskum dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

 

23. novembra 2016 sa realizovalo pracovné stretnutie dotknutých a zainteresovaných inštitúcií a organizácií pôsobiacich na území mesta za účelom prezentácie projektu MOVECIT.

 

22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade, kde sa odprezentoval projekt MOVECIT. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov mestského úradu. Cieľom bolo informovať zúčastnených o výstupoch projektu.

 

 

Movecit

 

 

MOVECIT

 

Project duration:                              jun 2016 – may 2019

Programme title:                              Interreg Central Europe 2014 - 2020

Programme priority 2:                      Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE

Programme priority                          To improve capacities for mobility planning in functional

specific objective 2.3:                       urban areas to lower CO2 emissions.  

Project acronym:                             MOVECIT

Project index number:                      CE25

 

MOVECIT aims to make transport more sustainable in times of increasing individual and motorised mobility in central Europe.  City Banska Bystrica in cooperation with the Ekopolis and the other European partners is implementing a project MOVECIT.


 

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100465618

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka